Kymenlaakson

Maakuntaohjelma 2022 - 2025

MAAKUNTAOHJELMA

Maakuntaohjelma sisältää Kymenlaakson pitkän aikavälin vision ja tavoitteet (maakuntasuunnitelma). Lisäksi se sisältää maakunnan eri toimijoiden yhteisen kehittämisen tahtotilan seuraavaksi neljäksi vuodeksi (maakuntaohjelma 2022-2025) sekä rahoitussuunnitelman ja vaikutusten arvioinnin. Ohjelmassa tuodaan esille maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet.

Maakuntaohjelman valmistelu

Maakuntaohjelman laatimiseen osallistettiin laajasti mm. työpajojen ja kyselyiden muodossa eri sidosryhmiä, kuten esimerkiksi maakuntavaltuutettuja, kuntajohtajia, maakunnan yhteistyöryhmää, nuorisovaltuustoja, viranomaisia, asukkaita, kulttuuri- ja liikunta- ja matkailualan toimijoita sekä elinkeinoelämän edustajia.

Maakuntaohjelmaluonnoksesta ja vaikutusten arvoinnista järjestettiin kuuleminen syyskuussa 2021. Lausuntoja saatiin runsaasti, ja niiden perusteella muokattu maakuntaohjelma ja vaikutusten arviointi viedään maakunnan yhteistyöryhmään, maakuntahallitukseen ja -valtuustoon hyväksyttäväksi marraskuussa 2021.

Ohjelman valmistelussa hyödynnettiin myös vuonna 2020 tehdyn Hämeen, Kymenlaakson, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntaohjelmien 2018-2021 vertaisarvioinnin kehittämisehdotuksia ja arviota edellisen maakuntaohjelman toteutumisesta.

Ohjelman laatimisprosessi on kuvattu tarkemmin maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sekä vaikutusten arvioinnin liitteessä 1 "Arvioinnin ja vuorovaikutuksen eteneminen ja aikataulu".

Lukuvinkki!

Helpoiten etenet maakuntaohjelman sisällä, joko valikosta sivun oikeasta ylälaidasta, tai kunkin sivun alaosasta, josta voit painalluksella siirtyä seuraavaan artikkeliin tai palata edelliseen. Kunkin sivun ylälaidasta löydät myös linkin maakuntaohjelman etusivulle, sekä näet polun, jota pitkin olet sivulle edennyt. Hyviä lukuhetkiä!

Kymenlaakso tänään

Maakuntasuunnitelma

Maakuntaohjelma

Vaikutusten arviointi

Etusivun kuvat: vasemmalta yl. Kouvolan kaupunki, Visit Kotka-Hamina Harri Tarvainen, keskellä Kouvolan kaupunki, Kouvola Innovation, HaminaKotka Satama, Kotkan kaupunki, Haminan kaupunki, AdobeStock_110768046 Repovesi


Yhteystiedot

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

www.kymenlaakso.fi


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.