Kuva: HaminaKotka Satama Oy

Kymenlaakso tänään

Kymenlaakso on historiallinen rajamaakunta, joka sijaitsee kahden metropolialueen, Helsingin ja Pietarin vaikutuspiirissä. Teollisuus, satamat ja itärajan läheisyys ovat Kymenlaaksolle tunnusomaisia piirteitä. Teollisuudella on Kymenlaaksossa edelleen merkittävä rooli ja maakunnan vienti koostuukin lähes kokonaan teollisuustuotteista. Maakunta on perinteisesti profiloitunut metsäteollisuuteen ja Kymenlaakso on myös maan keskeinen puun toimitusalue. Uudet metsäteollisuuden puupohjaiset tuotteet ovat yksi maakunnan vahvuuksista.    

Kymenlaakso on Itämeren alueen kansainvälinen logistiikan liiketoiminta- ja osaamiskeskus. Kymenlaakson asemaa Pietarin ja Helsingin vaikutuspiirissä vahvistaa nopea junayhteys, Suomen suurin yleissatama HaminaKotka sekä Kouvolan tavaraliikenteen rautatie- ja maantieliikennekeskus. Venäjän läheisyys tarjoaa Kymenlaaksolle huomattavan kilpailuedun Venäjän ja EU:n sarana-alueena. Venäjän ja erityisesti Pietarin talousalueen merkitys Kymenlaaksolle on merkittävä, mikä heijastuu mm. itärajan ylittävään ostosmatkailuun.  

Kymenlaaksossa E18-tie, raja-asemat, HaminaKotka-satama, satamien sisääntulotiet sekä sataman osat päärataan Kouvolan kautta yhdistävä rautatie ovat osa Euroopan ydinverkkokäytävää eli TEN-T -verkostoa. Suomen ainoa TEN-T -ydinverkon rautatie-maantieterminaali sijaitsee Kouvolassa. Liikennejärjestelmä mahdollistaa kansantaloudelle tärkeiden ulkomaankaupan toimialojen kustannustehokkaat ja luotettavat yhteydet.  

Kymenlaakso on rajamaakunta ja kuuluu Itämeren vahvistuvaan kasvualueeseen. Maakunnan rooli idän ja lännen välisenä porttina on saanut laajemman ja vahvemman merkityksen. Lyhyet etäisyydet pääkaupunkiseudulle ja Pietariin mahdollistavat ihmisten ja tavaroiden nopean liikkumisen alueella. Helsingin kasvaessa Kymenlaakson merkitys metropolialueen vaikutuspiirissä olevana maakuntana korostuu asumisen ja elinkeinojen kehittämisen toimialueina. Tie- ja rautatieyhteydet ovat toimivat ja maakuntakeskuksista pääsee nopeimmillaan alle puolessatoista tunnissa Helsinki-Vantaan kansainväliselle lentoasemalle.   

Kymenlaakso oli Suomen ensimmäisiä teollistuneita alueita ja on edelleen yksi Euroopan merkittävimmistä metsäteollisuusklustereista. Maakunta on myös kansainvälinen logistiikan liiketoiminta- ja osaamiskeskus. Kymenlaakson tärkeimmät liikenneväylät ovat osa Euroopan laajuista TEN-T -verkkoa. HaminaKotka-satama ja Kouvolan RR-terminaali yhdistävät maakunnan maailmanlaajuiseen markkina-alueeseen. Kymenlaakso on aktiivinen toimija Itämeriyhteistyön verkostoissa sekä pyrkii tiiviiseen vuoropuheluun paitsi elinkeinojen kehittämisen myös kulttuurin ja ympäristönsuojelun osalta.  

Kymenlaakso lukeutuu maan parhaimpiin maatalousalueisiin. Alueen erityispiirteenä on kaupungin läheisen maaseudun runsaus ja vilkas vuorovaikutus maaseudun ja kaupunkialueiden välillä.  Luomutuotanto ja ruokaklusteri ovat vahvistumassa. 

Teollisuuden rakennemuutoksen seurauksena maakunta on kokenut muuttotappiota erityisesti pääkaupunkiseudulle. Siitä huolimatta maakunnan sijainti mahdollistaa kehittymisen houkuttelevaksi asuin- ja toimintaympäristöksi. Maakunta tarjoaa lyhyet etäisyydet, tehokkaan ja toimivan infrastruktuurin sekä vaihtoehdon asua väljästi, edullisesti ja lähellä luontoa.

Kymenlaakso tarjoaa lyhyet etäisyydet, toimivan infrastruktuurin sekä mahdollisuuden asua väljästi, edullisesti ja lähellä luontoa.

Kymenlaakson lähivuosien merkittävimmät investoinnit löytyvät kartalta.

ylös


Yhteystiedot

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

www.kymenlaakso.fi


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.