Väestödynamiikka  

Kymenlaakson toimintaympäristöä on leimannut voimakas taloudellinen ja demografinen rakennemuutos vuodesta 2007 alkaen. Maakunnan väkiluku on supistunut erittäin voimakkaasti tämän ajanjakson aikana etenkin Uudellemaalle kärsittyjen muuttotappioiden ja väestön ikääntymisen vaikutuksesta. Maakunnan haasteena on myös matala väestön koulutustaso. Korkeakoulutettujen osuus väestöstä jää huomattavan matalaksi ja VKTM-indeksi, joka mittaa aikuisen väestön koulutuksen pituutta, on kaikista maakunnista matalin.  

Väestökehityksessä Kymenlaaksossa on ollut laskeva trendi. Kymenlaaksossa asui vuoden 2020 lopussa 169 437 henkilöä. Vuoden aikana vähennystä tuli 1 730 henkilöä. Ennakkoväkiluku 1.1.2021 oli kuitenkin vain 162 840 henkilöä, sillä Iitin kunta siirtyi tällöin Päijät-Hämeen maakuntaan ja kerralla menetettiin yli 6 000 asukasta. Syntyvyys on pientä Kymenlaaksossa ja viime vuosina esimerkiksi alle kolmevuotiaiden lasten määrän vähentyminen on ollut suhteellisesti suurinta muutamien muiden maakuntien kanssa.

Kuva: Kouvolan kaupunki
Kuva: Kouvolan kaupunki
Kuva: Kouvolan kaupunki

Kuvat: Kouvolan kaupunki

Maakunnan sisällä toimintaympäristö ja siinä ennustetut muutokset ovat Manner-Suomen muihin maakuntiin verrattuna homogeenisiä. Toisin kuin useimmissa maakunnissa Kymenlaaksossa maakunnan keskuskaupunkien ja muun seudun välillä ei ole merkittävää eriytymistä aluetalouden tai demografian näkökulmasta.  

Vaikka väki vähentyi vuonna 2020 Kymenlaaksossa kaikkiaan 1 730 henkilöllä, maan sisäinen nettomuutto ja nettomaahanmuutto olivat vuonna 2020 Kymenlaaksolle edellisvuotta suotuisampia. Monipaikkaisuus on kasvava trendi. Tulevaisuudessa asuinpaikka valitaan aikaisempaa useammin myös turvallisuuden, edullisuuden, väljyyden ja ympäristöystävällisyyden perusteella. Kymenlaakson asuntokauppa vilkastui vuoden 2020 aikana. Käytettyjen asuntojen myyntiajat ovat lyhentyneet sekä Kotkan-Haminan seudulla että Kouvolassa. Etenkin kalliimmista, uusista omakotitaloista on pulaa.  

Maakunta tarvitseekin työperäistä maahanmuuttoa kasvun mahdollistamiseksi, koska omavaraisennusteen mukaan työikäinen väestö vähenee tasaista tahtia aina vuoteen 2035 asti. Tämän jälkeen negatiivinen kehitys taittuu hieman. Ilman työperäistä maahanmuuttoa ja Suomen sisäisen kuntien välisen nettomuuton kääntämistä Kymenlaaksolle positiiviseksi, väestö tulisi vähenemään maakunnassa jatkossakin. Väestömuutos ja ikärakenne ovat alueen elinvoimaisuuden mittareita. Sen vuoksi näihin tulisi kohdistaa voimakkaita toimenpiteitä tulevaisuudessa, jotta asukkaat ja yritykset saadaan pysymään Kymenlaaksossa.  

ylös


Yhteystiedot

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

www.kymenlaakso.fi


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.