Aktiivinen Kymenlaakso

Kymenlaakso haluaa olla aktiivisten ja hyvinvoivien asukkaiden maakunta, jossa jokaisella on tasa-arvoiset mahdollisuudet osallisuuteen, yhteisöllisyyden kokemukseen, koulutukseen, työhön, itsensä toteuttamiseen sekä erilaisiin harrastuksiin. Kymenlaakso hyödyntää kulttuuria ja liikuntaa niin asukkaiden hyvinvointiin kuin elinvoiman lisäämiseen.
 
Kymenlaaksossa eläkeikäisen väestön osuus on koko maan suurimpia, ja toisaalta syntyvyys maan matalimpia. Tästä syystä maakunnan väestö vähenee nopeasti. On siis tärkeää pitää huolta, että jokaisella kymenlaaksolaisella on mahdollisimman tasa-arvoiset lähtökohdat toimia aktiivisena yhteisön jäsenenä. Ikääntyvä väestö halutaan nähdä voimavarana. Heidän osallisuudestaan ja aktiivisuudestaan tulee pitää huolta ja edelleen kehittää erilaisia palvelukonsepteja. Erityisen tärkeää on eri syistä tapahtuvan eriarvoistumisen ehkäisy sekä sukupolvisen eriarvoistumisen ja näistä seuraavan syrjäytymisen kierteen katkaiseminen. Syrjäytymisen uhkaan on vaikutettava mm. parantamalla asukkaiden osallisuuden mahdollisuuksia eri keinoin.
 
Mahdollisuudet monimuotoiseen kulttuuriin ja liikunnan harrastamiseen maakunnassa, lisäävät asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä, hyvinvointia, mutta ovat myös tärkeä veto- ja pitovoimatekijä. Ne lisäävät monin tavoin alueen elinvoimaa ja ovat tuloerä. Kulttuuri- ja liikuntatapahtumat kytkeytyvät luonnolliseksi osaksi matkailupalveluja ja uusien palvelualojen työpaikkojen syntyä.

ylös


Yhteystiedot

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

www.kymenlaakso.fi


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.