Eriarvoistumisen ehkäiseminen

Eriarvoisuus on Kymenlaaksossa usein periytyvää. Sen vaikutukset ihmisen koko elämän ajalla ovat merkittävät. Eriarvoisuus näkyy mm. tuloeroissa, terveydessä, koulutuksessa, hyvinvoinnin kokemuksessa, ja se vaikuttaa merkittävästi ihmisen tulevaisuuden uskoon. Eriarvoisuuden tekijät lisäävät syrjäytymisen vaaraa. Näiden tekijöiden tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen on tärkeässä roolissa eriarvoisuuden ehkäisemissä. Eriarvoisuuden katkaisemisen vaikutukset yksilön ja yhteiskunnan kannalta ovat merkittävät.

Yksi keskeisimmistä vaikutusmahdollisuuksista on lapsiperheköyhyyden vähentäminen. Tähän merkittävänä keinona on koulutukseen ohjautumisen sekä työllistymismahdollisuuksien parantaminen. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä tärkeänä keinona ovat työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyön monipuoliset palvelut. Pitkäaikaistyöttömyyden hoito, päihteettömyyden tukeminen sekä lapsiperheiden varhainen ja monipuolinen palvelu- ja tukiverkosto on tärkeässä roolissa.

Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus 2020 ja -suunnitelma 2020-2025 on laadittu monialaisessa yhteistyössä. Sen tuloksena syntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteina on, että Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus

1)  elää päihteetöntä elämää ja saada tukea siihen
2)  terveellisiin elintapoihin ja hyvään mielenterveyteen
3)  elää turvallista arkea terveellisessä ympäristössä
4)  merkitykselliseen elämään.

Toimenpiteinä edistetään esimerkiksi:

•  toimijoiden ja työmenetelmien kehitystyön jatkamista syrjäytymisvaarassa olevien tunnistamiseksi, tukemiseksi sekä
   osallisuuden parantamiseksi
•  eriarvoisuutta luovien intersektionaalisten (sukupuoli, yhteiskuntaluokka, ikä, alkuperä, toimintakyky, seksuaalinen
   suuntautuminen) erojen tunnistamista ja niiden vaikutuksien ehkäisemistä eriarvoisuuden vähentämiseksi
•  keinojen ja menetelmien kehittämistä maahanmuuttajien kotoutumiseksi ja integroitumiseksi yhteiskuntaan
•  ikäihmisten osallisuuden ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien lisäämistä osana hyvinvointia
•  syrjäytymisvaarassa olevien, vaikeasti työllistyvien yksilöllisiä koulutus- ja koulutukseen johtavien polkujen löytymistä

ylös


Yhteystiedot

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

www.kymenlaakso.fi


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.