Innovatiivinen Kymenlaakso 

Tulevaisuuden nähdään rakentuvan vahvasti nykytilanteeseen pohjautuen. Venäjän sotatila haastaa Kymenlaakson linjauksia. Perinteisten alojen sisältä löytyy paljon uudistumispotentiaalia ja onkin huolehdittava siitä, että sektoreiden sisällä pysytään kehityksen eturintamassa. Maakunnan elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi ja uusien markkinoiden löytämiseksi on tärkeää saada teollisuus- ja muut yritystoimijat tiiviisti mukaan innovaatioekosysteemiin, jossa hyödynnetään digitalisaation ja vihreän siirtymisen mahdollisuuksia. Samalla mahdollistetaan uusien innovaatioiden ja niitä kaupallistavien uusien yritysten syntyminen Kymenlaaksoon.
Innovatiivisissa kehittämistoimissa tulee panostaa yritysten välisen yhteistyön lisäämiseen, jotta luodaan lisäarvoa ja yritykset kukoistavat. Se voi tapahtua luomalla ja mahdollistamalla erilaisia yhteistyöverkostoja sekä panostamalla voimakkaasti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä korkeatasoiseen täsmäkoulutukseen. Uudet työpaikat syntyvät pk-yrityksiin.

ylös


Yhteystiedot

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

www.kymenlaakso.fi


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.