Innovatiivinen Kymenlaakso 

Tulevaisuuden nähdään rakentuvan vahvasti nykytilanteeseen pohjautuen. Vanhojen alojen sisältä löytyy paljon uudistumispotentiaalia ja onkin huolehdittava siitä, että sektoreiden sisällä pysytään kehityksen eturintamassa. Maakunnan elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi on tärkeää saada teollisuustoimijat tiiviisti mukaan innovaatioekosysteemiin, jossa hyödynnetään digitalisaation ja vihreän siirtymisen mahdollisuuksia. Samalla mahdollistetaan uusien innovaatioiden ja niitä kaupallistavien uusien yritysten syntyminen Kymenlaaksoon.

Innovatiivisissa kehittämistoimissa tulee panostaa yritysten välisen yhteistyön lisäämiseen, jotta luodaan lisäarvoa ja yritykset kukoistavat. Se voi tapahtua luomalla ja mahdollistamalla erilaisia yhteistyöverkostoja sekä panostamalla voimakkaasti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Uudet työpaikat syntyvät pk-yrityksiin.

ylös


Yhteystiedot

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

www.kymenlaakso.fi


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.