Osaamisen ja koulutuksen parantaminen

Kattava ja laadukas koulutustarjonta sekä siihen liittyvä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on oleellinen elinvoimatekijä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) vetovoima on kasvanut viime aikoina etenkin Kymenlaaksossa. Vetovoiman edelleen lisäämiseksi Kotkan Kantasatamaan rakennetaan uusi kampusalue, josta tehdään osaamistalouden, matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan ja yrittäjyyden keskus. Kampukselle rakennetaan uudet digitaaliset oppimis- ja TKI-ympäristöt.  Tavoitteena on rakentaa Kymenlaaksosta soveltavan osaamisen huippumaakunta ja lisäksi saada maakuntaan yliopistokeskus.

Maakunnassa tehtyä työtä sujuvien koulutusväylien mahdollistamiseksi mm. erilaisin yhteistyösopimuksin, kehittämällä väyläopintoja ja uudistamalla koulutustarjontaa jatketaan edelleen. 

Xamkin ja Hamkin (Hämeen ammattikorkeakoulu) yhteisessä raportissa esitettiin kesäkuussa 2021 yhteensä 21 kehittämistoimea. Näistä erityisesti Kymenlaaksolle merkittäviä kehittämistoimia ovat mm. seuraavat: 

OSAAMISELLA MENESTYSTÄ SEKÄ VASTUULLISTA JA TASA-ARVOISTA HYVINVOINTIA VUONNA 2040!

Kymenlaakson osaamisvisio

  • Myös Suomen ammattikorkeakouluissa tulisi ottaa toisen syklin tutkintonimeksi maisteri 
  • Yliopettajien englanninkielinen nimitys tulisi virallistaa professoriksi 
  • Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyötä tulee lisätä monin tavoin 
  • Ulkomaalaisten kouluttamista tulee lisätä 

KATSOMME TULEVAISUUTEEN! ENNAKOIMME YHTEISTYÖSSÄ OSAAMISTARPEITA VETOVOIMAISEN JA ELINVOIMAISEN KYMENLAAKSON VAHVISTAMISEKSI. 

Kymenlaakson ennakoinnin visio

Osaamisen ja koulutuksen haasteisiin pyritään vastaamaan  myös hyvin toimivalla ennakointityöllä. Systemaattisen ennakoinnin avulla löydetään kapeikkoja koulutuksen saralla ja pystytään vastaamaan haasteisiin käynnistämällä uusia koulutusohjelmia, kuten esim. robotiikan koulutuksen aloittaminen vuonna 2021 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Kymenlaaksossa käyttöön otetussa mallissa oppilaitokset yhdessä TE-palvelujen kanssa tekevät toimialakohtaisia yrityshaastatteluja tulevista tarpeista neljästi vuodessa, ja tiedot ovat kaikkien osallistuvien organisaatioiden käytettävissä. Näin on poistettu päällekkäistä työtä ja luotu luottamusta kaikkien organisaatioiden välille. Jatkossa otetaan käyttöön Tulevaisuusverstas -toiminta, jossa päivitetään Kymenlaakson skenaarioista johdettuja toimenpiteitä.

Kymenlaaksossa toimii jatkuvan oppimisen tiimi, jonka tehtävänä on toimialaennakoinnin kautta vastata nopeasti osaamis- ja koulutustarpeisiin. Kymenlaakson jatkuvan oppimisen tiimi on laatinut keväällä 2021 Kymenlaakson osaamisvision, joka pitää sisällään kestävän kehityksen niin ekologisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisestikin ja antaa mahdollisuuksia eri-ikäisille ihmisille kehittää osaamistaan läpi elämän.

Toimenpiteitä edistetään mm.

  • digitaalisen oppimiskonseptin edistämistä
  • digitaalisen innovaatiokeskittymän kehittämistä
  • koulutusviennin lisäämistä
  • jatkuvaa oppimista
  • ennakointia
ylös


Yhteystiedot

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

www.kymenlaakso.fi


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.