Skip to main content

Kuva: Juha Rimpeläinen

Maakuntasuunnitelma

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakunnan suunnitteluun kuuluvassa maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys. Maakuntasuunnitelma on pohja sekä maakunta-kaavoitukselle että maakuntaohjelmalle.
Kymenlaakson maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin visio ja strategia. Maakuntasuunnitelman taustaksi on vuosina 2018-2019 tehty laaja tulevaisuustarkastelu, jossa maakuntaan luotiin kolme vuoteen 2040 ulottuvaa skenaariota. Skenaariot päivitettiin syksyn 2020 aikana huomioimaan koronapandemian ja sitä seuraavan ”uuden normaalin” vaikutukset maakunnalliseen toimintaympäristöön. Skenaariot päivitettiin uudelleen kevään ja syksyn 2022 aikana huomioimaan Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan myötä radikaalisti muuttunut toimintaympäristö.

ylös