Kuva: Juha Rimpeläinen

Maakuntasuunnitelma

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakunnan suunnitteluun kuuluvassa maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys. Maakuntasuunnitelma on pohja sekä maakuntakaavoitukselle että maakuntaohjelmalle.

Kymenlaakson maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin visio ja strategia. Maakuntasuunnitelman taustaksi on vuosina 2018-2019 tehty laaja tulevaisuustarkastelu, jossa maakuntaan luotiin kolme vuoteen 2040 ulottuvaa skenaariota. Skenaariot päivitettiin syksyn 2020 aikana huomioimaan koronapandemian ja sitä seuraavan ”uuden normaalin” vaikutukset maakunnalliseen toimintaympäristöön.

ylös

LISÄTIETOJA:


Yhteystiedot

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

www.kymenlaakso.fi


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.