Skip to main content

Aluerakenne

Aluerakenteella tarkoitetaan maakunnan rakennetta, toimintojen yleispiirteistä sijoittumista ja keskinäisiä sijaintisuhteita. Aluerakenne on asumisen, palveluiden, tuotannon ja työpaikkojen, vapaa-ajan alueiden sekä liikennejärjestelmien muodostama kokonaisuus.

Aluerakenteeseen liittyvät myös erilaiset vyöhyke-, verkosto- ja kehityskäytävätarkastelut. Näihin vaikuttavat väestön ja talouden kehitys maan eri osissa sekä muuttoliike alueiden välillä.

Aluerakennekuva 2050

Kymenlaakson aluerakenteen keskeinen tavoite on ekotehokkaan ja eheän yhdyskuntarakenteen kehittäminen. Työn tekemisen muodot ja asumisen tarpeet ovat muuttuneet. Aluerakenteen kehittämisellä vastataan muutostrendeihin sekä edistetään maakunnan houkuttelevuutta, asumisviihtyisyyttä ja vetovoimaa. 

Alla olevasta tutustu-linkistä pääset tutustumaan Kymenlaakson aluerakennekuvaan 2050. Linkki avautuu uuteen ikkunaan. Suosittelemme Google Chrome, Mozilla Firefox tai Apple Safari -selaimen käyttöä.

Aluerakenteen kehityskuva 2050

Kymenlaaksossa aluerakenteen muodostumiseen ovat vaikuttaneet erityisesti sijainti paitsi itärajalla mutta myös Itämeren ja pääkaupunkiseudun vaikutuspiirissä, luonnon olosuhteet; meri, saaristo, Kymijoki ja Salpausselät, sekä maakunnan teollinen historia.  
 
Keskukset ja asuinalueet, rautatiet ja satamat sekä maakunnan elinkeinorakenne ovat rakentuneet näiden vaikutuksesta ja kehittyneet ajan saatossa tämän päivän Kymenlaaksoksi, joka on paitsi merkittävä metsäteollisuusmaakunta myös kansainvälisesti tärkeä logistiikka- ja vuorovaikutusalue.
 
Kymenlaakson aluerakenteen kehityskuvassa 2050 on tarkasteltu maakunnan aluerakenteeseen vaikuttavia tekijöitä sekä luotu seurantapalveluja mm. väestön sijoittumiseen, työpaikkoihin sekä taajama-alueiden saavutettavuuteen liittyen.
 
Alla olevasta tutustu-linkistä pääset tutustumaan Kymenlaakson aluerakenteen kehityskuva 2050 digitaaliseen alustaan. Linkki avautuu uuteen ikkunaan.
ylös