Skip to main content

Rahoitus

Rahoitus

Maakuntaohjelman toteuttamista rahoitetaan EU:n, valtion, kuntien, kuntayhtymien, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, julkisen sektorin sekä yksityisten toimijoiden rahoituksella. EU:n rahoituskauden 2021-2027 ensimmäisiä rahoituspäätöksiä tehdään vuoden 2022 alusta. Vuosina 2022-2023 on käytettävissä sekä ohjelmakauden 2014-2020 rahoitusta että kyseisen kauden ohjelmiin lisättyä rahoitusta koronapandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseen ja pohjan luomiselle vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.

Rahoitusvälineet 2021-2027

Kymenlaakson rahoitussuunnitelma ohjelmakaudelle 2021-2027

Tärkeimpiä rahoituslähteitä ovat Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma (EAKR, ESR+ ja JTF) sekä maaseutuohjelma (Suomen CAP27 suunnitelma 2023-2027). Lisäksi Interreg-ohjelmat ja kansalliset rahoituslähteet tarjoavat mahdollisuuksia kehittää maakuntaa hanketoiminnan kautta. Toimijoita kannustetaan hakemaan rahoitusta enenevässä määrin myös erilaisista kansainvälisistä rahoituslähteistä kuten Horisontti Eurooppa, Verkkojen Eurooppa CEF ja Invest EU.

Taulukko: Kymenlaakson rahoitussuunnitelma ohjelmakaudelle 2021-2027

ylös