Seuranta

Kuva: Mika Rokka, Kymijoen kuvapankki

seuranta

Kymenlaakson maakuntaohjelman 2022-2025 toteutumista seurataan jatkuvasti. Maakunnan tilannekuva tuotetaan alueiden yhteisistä tilastotiedoista (tutkihallintoa.fi). Tilannekuva kootaan vuosittain maakunnan ja valtion kesken käytävien aluekehityskeskustelujen pohjaksi. Seurantatiedot ja niistä koostettu analyysi sekä arvio kehitysnäkymistä päivitetään vähintään kerran vuodessa Kymenlaakso tänään -sivustolle. Maakuntien yhteinen tilastopohja koostuu seuraavista tiedoista:

 • väestö
 • työllisyys
 • aluetalous
 • osaaminen ja uudistuminen
 • terveys ja hyvinvointi
 • elinympäristö

Lisäksi Kymenlaaksossa muutosten kuvaamisessa käytetään Kaakkois-Suomen ECOREG -indikaattoreita, jotka on koottu seuraavien kokonaisuuksien alle:

 • hyvinvointi
 • talous
 • ympäristö
 • energia
 • tuotanto

Kymenlaakson maakunnan yhteistyöryhmä seuraa maakuntaohjelman ja Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian etenemistä. Lisäksi yhteistyöryhmä vahvistaa alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hakujen teemat sekä seuraa ohjelman toteutumista. Yhteistyöryhmä saa myös tiedot maaseutuohjelman ja tulevan CAP27 -suunnitelman toimeenpanosta samoin kuin maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen käytettävien varojen suuntaamista.

Väestön tunnuslukuja

Työllisyyden tunnuslukuja

Aluetalouden tunnuslukuja

Osaamisen ja uudistumisen tunnuslukuja

Elinympäristön tunnuslukuja

Maakuntaohjelman 2018 - 2020 toteutuminen

Kymenlaakson maakuntaohjelman 2018 - 2020 toimintaympäristön muutoksia tavoitteiden ja toteutumista on arvioitu painopistealueittain. Oheisesta linkistä löydät kuvauksen tapahtuneista muutoksista.

ylös


Yhteystiedot

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

www.kymenlaakso.fi


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.